NHỰA SIÊU THÀNH - Tê Giảm,Siêu Thành

Tê Giảm

Các sản phẩm phụ kiện uPVC đã đạt chuẩn đo lường chất lượng trung tâm 3 Quatest 3 với tiêu chuẩn:

     TCVN 6147-1:2003

     TCVN 6149-1:2007

     TCVN 6145:2007

     TCVN 6242:2011

Giới thiệu về sản phẩm Tê Giảm

-  Tê Giảm dùng để kết nối 3 đầu ống lại với nhau với gốc 90 độ và 1 đầu đổi ra qui cách ống nhỏ hơn.

Chất Liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo.

Ưu điểm:

Tê Giảm được sử dụng phổ biến với nhiều tính năng vượt trội:

-  Không bị cong, không có mùi.

-  Chịu mài mòn và chụi được axit, dung dịch kiềm.

-  Chịu đươc ánh sáng chiếu trực tiếp.

-  Tê Giảm uPVC nhẹ, bền, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí.

Với những tính năng nổi bật này, các loại Tê Giảm nhựa uPVC càng ngày càng trở nên thông dụng.

Tính chất vật lý:

-  Độ bền với áp suất bên trong ở 20°c (áp lực nước 1,68 MPa trong 1 giờ)

-  Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa

-  Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu 60°c

-  Độ bền nhiệt (150°c trong 15 phút)

-  Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-45°c

Ứng dụng:

-  Phân phối nước uống

-  Hệ thống thoát nước thải, nước mưa

-  Hệ thống nông nghiệp 4.0 tưới tiêu tự động

-  Hệ thống thuỷ canh

-  Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp

-  Hệ thống luồn dây điện ngoài trời tránh mưa

 • STT

  Quy cách

  ĐVT

  Đơn giá

  SL/Bịch

  SL/Bao

 • 01

  Tê 21/16

  Cái

  1.868 đ

  10 cái/bịch

  1700 cái/bao

 • 02

  Tê 27/16

  Cái

  2.646 đ

  10 cái/bịch

  1200 cái/bao

 • 03

  Tê 27/21

  Cái

  3.046 đ

  10 cái/bịch

  1000 cái/bao

 • 04

  Tê 34/16

  Cái

  3.823 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 05

  Tê 34/21

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 06

  Tê 34/27

  Cái

  5.000 đ

  10 cái/bịch

  600 cái/bao

 • 07

  Tê 42/21

  Cái

  7.236 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 08

  Tê 42/27

  Cái

  7.236 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 09

  Tê 42/34

  Cái

  7.452 đ

  10 cái/bịch

  300 cái/bao

 • 10

  Tê 49/21

  Cái

  8.208 đ

  10 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 11

  Tê 49/27

  Cái

  8.208 đ

  10 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 12

  Tê 49/34

  Cái

  8.208 đ

  10 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 13

  Tê 49/42

  Cái

  8.424 đ

  10 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 14

  Tê 60/21

  Cái

  9.612 đ

  5 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 15

  Tê 60/27

  Cái

  9.612 đ

  5 cái/bịch

  200 cái/bao

 • 16

  Tê 60/34

  Cái

  9.612 đ

  5 cái/bịch

  150 cái/bao

 • 17

  Tê 60/42

  Cái

  10.260 đ

  5 cái/bịch

  150 cái/bao

 • 18

  Tê 60/49

  Cái

  10.260 đ

  5 cái/bịch

  150 cái/bao

 • 19

  Tê 76/21   NEW

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 20

  Tê 76/27   NEW

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 21

  Tê 76/34

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 22

  Tê 76/42

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 23

  Tê 76/49

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 24

  Tê 76/60

  Cái

  16.092 đ

  2 cái/bịch

  120 cái/bao

 • 25

  Tê 90/21

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  100 cái/bao

 • 26

  Tê 90/27

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  100 cái/bao

 • 27

  Tê 90/34

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  100 cái/bao

 • 28

  Tê 90/42

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 29

  Tê 90/49

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 30

  Tê 90/60

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 31

  Tê 90/76

  Cái

  16.848 đ

  2 cái/bịch

  80 cái/bao

 • 32

  Tê 114/21

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 33

  Tê 114/27

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 34

  Tê 114/34

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 35

  Tê 114/42

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 36

  Tê 114/49

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 37

  Tê 114/60

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 38

  Tê 114/76

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 39

  Tê 114/90

  Cái

  32.184 đ

  2 cái/bịch

  40 cái/bao

 • 40

  Tê 140/60

  Cái

  72.360 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 41

  Tê 140/90

  Cái

  72.360 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 42

  Tê 140/114

  Cái

  72.360 đ

  1 cái/bịch

  20 cái/bao

 • 43

  Tê 168/60

  Cái

  112.320 đ

  1 cái/bịch

  10 cái/bao

 • 44

  Tê 168/90

  Cái

  112.320 đ

  1 cái/bịch

  10 cái/bao

 • 45

  Tê 168/114

  Cái

  112.320 đ

  1 cái/bịch

  10 cái/bao

 • 46

  Tê 168/140

  Cái

  146.340 đ

  1 cái/bịch

  10 cái/bao

 • 47

  Tê 200/90

  Cái

  333.720 đ

  1 cái/bịch

  8 cái/bao

 • 48

  Tê 200/114

  Cái

  333.720 đ

  1 cái/bịch

  8 cái/bao

 • 49

  Tê 200/140

  Cái

  333.720 đ

  1 cái/bịch

  8 cái/bao

 • 50

  Tê 200/168

  Cái

  333.720 đ

  1 cái/bịch

  8 cái/bao

 • 51

  Tê 220/90   NEW

  Cái

  353.160 đ

  1 cái/bịch

  5 cái/bao

 • 52

  Tê 220/114   NEW

  Cái

  353.160 đ

  1 cái/bịch

  5 cái/bao

 • 53

  Tê 220/140   NEW

  Cái

  353.160 đ

  1 cái/bịch

  5 cái/bao

 • 54

  Tê 220/168   NEW

  Cái

  353.160 đ

  1 cái/bịch

  5 cái/bao

Các sản phẩm phụ kiện uPVC đã đạt chuẩn đo lường chất lượng trung tâm 3 Quatest 3 với tiêu chuẩn:

     TCVN 6147-1:2003

     TCVN 6149-1:2007

     TCVN 6145:2007

     TCVN 6242:2011

Giới thiệu về sản phẩm Tê Giảm

-  Tê Giảm dùng để kết nối 3 đầu ống lại với nhau với gốc 90 độ và 1 đầu đổi ra qui cách ống nhỏ hơn.

Chất Liệu: Nhựa uPVC chất lượng cao, không hóa dẻo.

Ưu điểm:

Tê Giảm được sử dụng phổ biến với nhiều tính năng vượt trội:

-  Không bị cong, không có mùi.

-  Chịu mài mòn và chụi được axit, dung dịch kiềm.

-  Chịu đươc ánh sáng chiếu trực tiếp.

-  Tê Giảm uPVC nhẹ, bền, dễ sử dụng và hiệu quả về chi phí.

Với những tính năng nổi bật này, các loại Tê Giảm nhựa uPVC càng ngày càng trở nên thông dụng.

Tính chất vật lý:

-  Độ bền với áp suất bên trong ở 20°c (áp lực nước 1,68 MPa trong 1 giờ)

-  Độ bền kéo đứt tối thiểu 50 MPa

-  Nhiệt độ hóa mềm Vicat tối thiểu 60°c

-  Độ bền nhiệt (150°c trong 15 phút)

-  Nhiệt độ làm việc cho phép: 0-45°c

Ứng dụng:

-  Phân phối nước uống

-  Hệ thống thoát nước thải, nước mưa

-  Hệ thống nông nghiệp 4.0 tưới tiêu tự động

-  Hệ thống thuỷ canh

-  Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp

-  Hệ thống luồn dây điện ngoài trời tránh mưa

Công ty nhựa Siêu Thành (ST) - Nhà máy sản xuất Phụ kiện uPVC tiêu chuẩn, chất lượng là lựa chọn giải pháp cho chủ đầu tư công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ hải sản, thuỷ canh, nhà thầu một cách tối ưu.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH SX - TM - ĐT SIÊU THÀNH

Trụ sở: Lô E3 - Lô E4 -2 đường N6, khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3969 3350 - (028) 3960 5579

Hotline/Zalo: 0329279838 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0393341813 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0934022838 (Phụ kiện uPVC, PP-R)

Hotline/Zalo: 0917373618 (Hộp nhựa Microware)

Hotline/Zalo: 0937387388 A.Hùng (Hộp nhựa Microware - Đại lý: Quận 5, 6, 11)

Hotline/Zalo: 0901836066 A.Minh (Hộp nhựa Microware - Đại lý: Quận 1, 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh)

Hotline/Zalo: 0909596338 (Bình sữa, núm,..)

Email: sieuthanh.tpi@gmail.com

Website: www.nhuasieuthanh.com

Facebook: https://www.facebook.com/nhuasieuthanh